Събаряне на къщи и сгради

Събаряне на къщи, сгради, изоставени постройки , всичко това е много отговорна задача, която може да бъде изпълнена само от хора с опит и необходимата техника. За това при нужда от такава услуга се обърнете към нас – ние имаме съвременна техника, работници с дългогодишен опит и много години труд в тази област.

За да се извърши събарянето безопасно е необходимо да се разгледа много добре обекта – каква е конструкцията, материалите, използване за изграждането, всякакви инсталации. Работата се започва след изолиране на всички инсталации и обезопасяване на обекта.

Когато решите да ползвате нашата фирма за тази услуга, позвънете за връзка с нас на посочения телефон. Наш представител трябва да направи предварителен оглед на обекта, за да ви предложим оферта. При определяне на цената се прави преценка на предполагаемия обем строителни отпадъци за извозване, защото цената включва събаряне, чистене и извозване на отпадъците.

За нас е необходимо да направим правилна преценка за обема на работата за да осигурим нужните работници и техника, както за събарянето, така и за чистене и извозване на отпадъците.

Събарянето на къщи и сгради е рискова дейност, за това трябва много строго да се спазват правилата за безопасна работа, защото наред със срочното изпълнение на услугата, наше задължение и отговорност е да пазим здравето на работниците. При събаряне на сгради, къщи и каквито и да са други постройки, нашата фирма се старае качествено да изпълни всяка една дейност – събаряне, чистене и извозване. В края на работата клиента трябва да види точно това, за което ни си е доверил – чист терен, готов за новото си предназначение.

Колкото повече доволни клиенти, толкова повече успехи и за нас.

Ние искаме да ви предложим най-качествената услуга – потърсете ни!